ताजा समाचार

सेप्तेम्बेर १ बाट बेल्जियममा के परिवर्तन हुदै छ ?

Flag

विधुतमा भ्याट वृद्धि
विधुतमा ६ प्रतिसत बाट भ्याट वृद्धि भै २१ प्रतिसत पुग्नेछ।

बिना टिकेट De Lijn मा यात्रा गर्नेको जरिवानामा बृद्दी
De Lijn को बस वा ट्राममा पहिलो पटक बिना टिकेट यात्रा गरेको पाइएमा त्यसमा हुने जरिवाना शुल्क ७५ युरोबाट १०७ पुराएको छ भने दोस्रो पटक सोहि वर्ष भित्र बिना टिकेट यात्रा गरेको पाइएमा त्यसमा हुने जरिवाना शुल्क २०० युरोबाट २९४ मा पुराएको छ।

न्यूनतम भत्ता तथा पेन्सन
न्यूनतम भत्ता तथा पेन्सनमा दुई प्रतिशत वृद्धि गर्न लागिएको छ।

रेलसेवाको १ हप्ते टिकेट
रेलसेवाको १ हप्ते टिकेट अब नबिकरण नहुने

सूचनाको लागि – लुवेन नेपाल ( Leuven Nepal )

Leave a comment

Your email address will not be published.

*